Tích hợp giảng dạy ngôn ngữ và khoa học

Giới thiệu

Trong cách dạy giáo dục truyền thống, học sinh kém tiếng Anh thường được xếp vào nhóm có khả năng thấp vì người ta cho rằng các em khó học để đáp ứng các lớp cao hơn với những yêu cầu phức tạp hơn. Tích hợp các kỹ năng ngôn ngữ với giáo dục khoa học đã trở thành một giải pháp thay thế cho giáo dục truyền thống. Trong cách tiếp cận tích hợp, giáo viên đặt kỳ vọng cao vào học sinh của mình và nuôi dưỡng một cách có ý thức tư duy phản biện giúp học sinh thành công trong các khóa học.

Các kỹ năng xử lý khoa học – bao gồm quan sát, dự đoán, giao tiếp, phân loại và phân tích – tương tự như các kỹ năng học ngôn ngữ – tìm kiếm thông tin, so sánh, sắp xếp, tổng hợp và đánh giá (Short, 1991). Những kỹ năng này là chìa khóa quan trọng để tích hợp giáo dục khoa học với việc tiếp thu ngôn ngữ. Thật dễ dàng để thúc đẩy và thu hút học sinh nói chuyện, đặt câu hỏi, học từ vựng mới và viết ra những suy nghĩ của họ khi họ tò mò, khám phá và tham gia vào khoa học hoặc tìm hiểu khoa học. Tích hợp các hoạt động đọc viết vào giáo dục khoa học giúp làm rõ các khái niệm khoa học và có thể làm cho khoa học trở nên có ý nghĩa và thú vị hơn đối với học sinh.

Nghiên cứu cho thấy rằng việc tăng cường sự tham gia của học sinh và tương tác với bạn bè sẽ cải thiện khả năng ngôn ngữ của học sinh tốt hơn so với các hoạt động do giáo viên hướng dẫn (Ruddell, 2004). Ví dụ, giáo viên có thể sử dụng các câu đố để học tập hợp tác, trong đó học sinh trở thành chuyên gia về chủ đề thông qua các văn bản mà các em đọc hoặc nghe, ghi chép và dạy cho bạn học. Sử dụng các phương pháp học tập hợp tác cung cấp cho giáo viên tích hợp cơ hội khuyến khích sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm và giúp học sinh làm việc cùng nhau trong các nhóm nhỏ để mọi người tham gia chia sẻ dữ liệu và phát triển báo cáo nhóm.

chiến lược giảng dạy

Thật không may, ngày nay có nhiều giáo viên dạy khoa học hoặc ngôn ngữ không tin rằng khoa học và ngôn ngữ phụ thuộc lẫn nhau (Short, 1991). Giáo viên ngữ văn không giải quyết nhu cầu ngôn ngữ của học sinh trong khuôn khổ mục tiêu môn học. Họ có thể nghĩ rằng việc dạy các môn học nội dung là không cần thiết. Tương tự như vậy, giáo viên nội dung có thể không hiểu các vấn đề về ngôn ngữ, họ cũng không được chuẩn bị để sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ELL) mà họ có thể có ít hoặc không có kinh nghiệm.

Cách tiếp cận tích hợp là cần thiết cho cả lớp học ngôn ngữ và khoa học để thu hẹp khoảng cách thường ngăn cách hai môn học này. Học sinh có thể cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ thông qua việc giảng dạy khoa học làm nền tảng hoặc chủ đề cho các bài học. Ví dụ, khi một chủ đề khoa học đã được thảo luận và học sinh đã chia sẻ kiến ​​thức của mình về chủ đề đó, từ vựng liên quan có thể được dạy. Sau đó, một số khái niệm như quy tắc ngữ pháp hoặc quy trình viết có thể được khám phá thông qua từ vựng hoặc các hoạt động ứng dụng được lên kế hoạch (Sherris, 2008).

Các hoạt động đọc và viết và hướng dẫn lĩnh vực nội dung có thể được tích hợp vào một bài học hoặc đơn vị, hoặc cách tiếp cận có thể tạo thành cơ sở của toàn bộ chương trình giảng dạy. Mặc dù phạm vi thực hiện có thể khác nhau rất nhiều, nhưng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản vẫn giống nhau. Trước tiên, người hướng dẫn lấy mục tiêu từ chương trình giảng dạy của một lĩnh vực nội dung, chẳng hạn như khoa học, và xác định loại ngôn ngữ mà học sinh cần để có thể đạt được mục tiêu đó. Là một giáo viên giúp học sinh phát triển các kỹ năng xử lý khoa học để tìm hiểu, các kỹ năng xử lý ngôn ngữ hoặc chiến lược học ngôn ngữ được phát triển đồng thời. Hai đặc điểm cơ bản của quá trình học tập, sự chuyển giao và sự phụ thuộc vào ngôn ngữ, định hình sự hiểu biết của chúng ta về các vấn đề quan trọng trong việc dạy và đánh giá học sinh tiếng Anh trong lớp học khoa học (Short, 2002).

Phương pháp tích hợp chú trọng phát huy năng lực tư duy và phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Giáo viên tích hợp sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy như học tập dựa trên yêu cầu, học tập hợp tác, động não, học tập hợp tác, thực hành, hoạt động tương tác, v.v.

Các chiến lược giảng dạy có thể được sử dụng trong lớp học tích hợp bao gồm tăng cường sử dụng hình ảnh, minh họa và tổ chức đồ họa; phát triển tư duy và kỹ năng học tập; và việc sử dụng các hoạt động trước khi đọc và trước khi viết. Bằng cách tạo cơ hội sử dụng ngôn ngữ trong các ngữ cảnh có ý nghĩa, giáo viên có thể tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh của mình chuyển tiếp sang các khóa học chính thống (Crandall và Peyton, 1993).

Giáo viên tích hợp phải nhận thức được khoa học cần học, các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để học nó và lý luận để vận dụng. Ví dụ, khi cần thiết, họ nên cung cấp hướng dẫn từ vựng rõ ràng hoặc các hoạt động mẫu cho cả lớp trước khi chia thành các nhóm nhỏ. Giáo viên nên khuyến khích học sinh tiến hành nghiên cứu độc lập, nhưng cung cấp hỗ trợ khi học sinh yêu cầu giúp đỡ lẫn nhau. Thông qua cách tiếp cận này, giáo viên khoa học trở nên nhạy cảm với các vấn đề ngôn ngữ có trong sách giáo khoa hiện tại, tài liệu bổ sung và bài giảng của giáo viên, đồng thời nhận ra các vấn đề tiềm ẩn khác mà học sinh của họ có thể gặp phải. Cách tiếp cận này cũng hỗ trợ giáo viên ngôn ngữ thông qua nhiều phương pháp được sử dụng để giới thiệu khoa học xác thực và phù hợp vào lớp học (Short, 2002).

Kỹ năng soạn giáo án tích hợp

Mỗi bài học tích hợp nên có cấu phần ngôn ngữ và khoa học, và mục tiêu của giáo viên là phát triển đồng thời thành tích học tập và kỹ năng ngôn ngữ. Để chuẩn bị kết quả rõ ràng về khoa học và ngôn ngữ, giáo viên nên sử dụng nhiều nguồn tài nguyên khác nhau, bao gồm các tiêu chuẩn kiến ​​thức và kỹ năng trong lĩnh vực khoa học, tiêu chuẩn trình độ thông thạo ngôn ngữ, đánh giá thành tích học sinh trước đây và các tài liệu khóa học có sẵn. Ví dụ, một giáo viên khoa học sẽ chuẩn bị một bài học tích hợp khoa học và nghệ thuật ngôn ngữ bằng cách trước tiên kiểm tra các tiêu chuẩn khoa học để xác định khái niệm và kỹ năng sẽ được dạy, sau đó chọn mục tiêu học tập, nhiệm vụ và tài liệu phù hợp cho học sinh được xác định bởi các đánh giá của học sinh. hiệu suất .

Để giải quyết việc thực hành tích hợp đọc, viết, nghe và nói, giáo viên phải xác định và làm việc với học sinh về hai nhóm kỹ năng diễn ngôn—một nhóm cụ thể cho một lĩnh vực chủ đề, nhóm kia tổng quát hơn. Sau đó, giáo viên tạo cơ hội cho học sinh cải thiện cả bốn thành phần ngôn ngữ—đọc, viết, nghe và nói—trên nhiều loại văn bản, bao gồm một số loại văn bản cụ thể cho lĩnh vực chủ đề của họ và một số loại khác mang tính chung chung (Aronson, et al. 1978). Một số ví dụ về diễn ngôn có nội dung cụ thể là nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu cộng đồng và phỏng vấn. Những thứ chung chung bao gồm tóm tắt, so sánh và phác thảo.

Ví dụ, khi lập kế hoạch dạy chuyển động, giáo viên có thể xây dựng các tuyên bố kết quả có thể xảy ra sau đây:

Học sinh sẽ có thể quan sát và tính toán vận tốc và gia tốc của một vật đang chuyển động, thảo luận về các phương pháp đo khoảng cách khác nhau và viết tóm tắt về từng phương pháp. Tính toán, thảo luận và viết là những động từ mô tả xác định liệu một kết quả cụ thể có đề cập đến kiến ​​thức và kỹ năng trong một lĩnh vực khoa học hoặc các chức năng ngôn ngữ cụ thể hay không. Quan sát và tính toán vận tốc và gia tốc mô tả các kết quả khoa học, đồng thời thảo luận và viết các phương pháp được sử dụng để so sánh các loại phép đo khoảng cách mô tả các kết quả ngôn ngữ liên quan đến khoa học. Giáo viên tích hợp nên cố gắng sắp xếp một cách có ý thức các động từ mô tả được sử dụng trong các tài liệu tiêu chuẩn và tài liệu khóa học thành các kết quả nội dung và ngôn ngữ được xác định riêng biệt.

Theo Sherris (2008), giáo án tích hợp có ít nhất hai ưu điểm quan trọng. Đầu tiên, giáo viên tự làm rõ các mục tiêu ngôn ngữ và nội dung riêng biệt của bài học, điều này có thể cải thiện việc truyền đạt bài giảng của họ. Thứ hai, nếu những mục tiêu này đều được trình bày rõ ràng và sau đó được xem xét lại trong mỗi bài học, học sinh sẽ nhận thức được các mục tiêu ngôn ngữ và nội dung riêng biệt có thể giúp họ quản lý và giám sát việc học của chính mình.

Học sinh cũng phát triển khả năng thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến nội dung, chẳng hạn như thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, tính toán khoa học sáng tạo và điều tra lịch sử. Họ giải quyết vấn đề, đánh giá các giải pháp và hợp tác hiệu quả với nhau trong các hoạt động này thông qua việc sử dụng ngôn ngữ học thuật phù hợp.

Giáo án tích hợp

Lập kế hoạch bài học là rất quan trọng đối với sự thành công của cả học sinh và giáo viên. Để đạt được hiệu quả học tập tối đa, việc lập kế hoạch phải tạo ra các bài học cho phép học sinh tạo mối liên hệ giữa kiến ​​thức và kinh nghiệm của chính họ với thông tin mới được dạy (Rummelhart, 1995). Trong dạy học hiệu quả, mục tiêu nội dung cụ thể xác định những gì học sinh nên biết và có thể hướng dẫn việc dạy và học. Tuy nhiên, đối với người học tiếng Anh, mục tiêu nội dung của mỗi bài học phải được trình bày đơn giản, bằng miệng và bằng văn bản, và phải gắn với các tiêu chuẩn nội dung cụ thể của từng cấp lớp (Echevarria và Graves, 2004). Cũng như mục tiêu nội dung, mục tiêu ngôn ngữ nên được nêu rõ ràng và đơn giản, và học sinh nên được thông báo về chúng, cả bằng lời nói và bằng văn bản.

Hướng dẫn Kế hoạch Bài học Khoa học Tích hợp (xem bảng đính kèm) mô tả các giai đoạn giảng dạy của kế hoạch bài học tích hợp và các bài học khoa học hiệu quả nhất cho ELL là những bài học có mục tiêu về ngôn ngữ và nội dung. Khi học sinh có được cả kỹ năng khoa học và tiếng Anh, họ sẽ có thể độc lập tìm hiểu các giải thích khoa học và sử dụng lý luận logic để giao tiếp. Các kỹ năng tư duy bậc cao, chẳng hạn như hình thành các dự đoán hoặc giả thuyết, suy luận, tóm tắt thông tin và so sánh, có thể được liên kết với các mục tiêu ngôn ngữ.Source by Hassan Hussein

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *