dạy phát âm

Các hệ thống ngôn ngữ

Điều quan trọng là kết hợp các hệ thống ngôn ngữ (từ vựng hoặc từ vựng, ngữ pháp, chức năng và âm vị học) để cung cấp một khóa học tiếng Anh cân bằng và toàn diện. Khi phân tích một chủ đề ngôn ngữ cụ thể, chúng ta có thể chỉ cần nhìn vào các từ riêng lẻ (từ vựng hoặc từ vựng). Chúng ta cũng có thể xem xét cách các từ riêng lẻ này tương tác với nhau (ngữ pháp hoặc cú pháp). Chúng ta có thể điều tra thêm cách những từ này phát âm (âm vị học) và cách chúng ta sử dụng chúng trong các tình huống cụ thể (chức năng).

Ngữ âm và âm vị học

Nó rất quan trọng để giúp học sinh cải thiện cách phát âm của họ. Thực sự có rất ít điểm trong việc học sinh học một từ mới, học nghĩa của nó và cách sử dụng nó một cách đồng thuận nếu không ai hiểu họ khi họ nói từ đó vì cách phát âm của họ rất kém. Học sinh có thể gặp khó khăn với các khía cạnh sau đây của âm vị học:

• Âm thanh

• Trọng âm của từ

• Trọng âm câu

• Âm điệu

sơ đồ âm vị

Mỗi ngôn ngữ có một tập hợp âm thanh riêng tồn tại trong một mối quan hệ nhất định với nhau. Xem biểu đồ âm vị trong bài đọc khóa học của bạn, đại diện cho tập hợp đầy đủ các âm tiếng Anh. Các ký hiệu đại diện cho các âm khác nhau trong tiếng Anh được lấy từ Bảng chữ cái phiên âm quốc tế. Tiếng Anh có 44 âm. Đây là những biểu tượng tương tự được tìm thấy trong hầu hết các từ điển học sinh, giúp học sinh tự tìm cách phát âm của từ. Các ký hiệu phiên âm thường đề cập đến tiếng Anh Anh và các ký hiệu có thể được sửa đổi để giải thích cho các trọng âm khác nhau.

Vấn đề với âm thanh:

Sẽ rất hữu ích nếu giáo viên biết những âm nào được sử dụng trong tiếng Anh mà không xuất hiện trong các ngôn ngữ khác, chẳng hạn như âm thứ trong từ bath vàbath. Ngoài ra, hầu hết tất cả học sinh ESL sẽ gặp khó khăn với âm /r/ trong tiếng Anh. Những âm thanh không quen thuộc có thể là một trong những âm thanh khó tạo ra nhất.

Trọng âm của từ

Các âm tiết được nhấn trong tiếng Anh thường to hơn và thường được phát âm với cao độ hơn các âm tiết khác. Một âm tiết có thể được mô tả như một nhóm âm thanh được phát âm cùng nhau. Các âm tiết được nhấn có nguyên âm rõ ràng, trong khi nguyên âm trong âm tiết không được nhấn thường ngắn hơn và giảm xuống thành /É(TM)/. Giải thích cho học sinh của bạn rằng để phát âm một từ chính xác, chúng phải học vị trí của trọng âm. Lấy từ ‘hiện đại’ làm ví dụ. Trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên – hiện đại.

trọng âm câu

Chúng ta đã xem xét thuật ngữ cụ thể, dùng để chỉ âm tiết được nhấn mạnh trong các từ riêng lẻ. Tuy nhiên, khi một từ cụ thể được sử dụng trong một câu, những âm tiết đó có thể được nhấn hoặc không. Đây thực chất là sự khác biệt giữa tải từ so với tải từ. trọng âm câu. Các câu thường có một trọng âm chính và thường là một vài trọng âm phụ. Chính trọng âm này nhằm nhấn mạnh nội dung mà từ mang (thường là: danh từ, động từ, tính từ). Nhìn vào câu sau đây và lưu ý các âm tiết được nhấn mạnh được gạch chân:

Ví dụ, nghe câu sau, “Cô ấy có thể bơi nhanh hơn tôi có thể.” Từ này có thể được nhấn mạnh hai lần trong câu này. Điều quan trọng là phải giải thích cho học sinh của bạn rằng ý nghĩa thường được truyền đạt bằng trọng âm, ví dụ:

Tôi lái chiếc Porsche màu bạc. Trong câu này, người nói nhấn mạnh từ màu bạc và rõ ràng màu sắc là thông tin quan trọng được truyền đạt. Người lái xe rõ ràng muốn mọi người biết rằng chiếc Porsche của mình có màu bạc chứ không phải màu đỏ. Tôi lái chiếc Porsche màu bạc. Trong câu này, người nói nhấn mạnh từ Porsche và rõ ràng mẫu xe là thông tin quan trọng được truyền đạt. Người lái xe rõ ràng muốn mọi người biết rằng anh ta hoặc cô ta đang lái một chiếc Porsche chứ không phải Toyota.

Vấn đề với ngữ điệu

Học sinh thường gặp vấn đề với ngữ điệu vì một số lý do. Học sinh thường nói với ngữ điệu đều đều, vì tiếng mẹ đẻ của họ có thể có âm vực hẹp hơn. Học sinh cũng có thể thiếu tự tin để bắt chước các kiểu âm thanh khác nhau trong lớp học vì chúng nghĩ rằng chúng nghe buồn cười. Trong nhiều trường hợp, học sinh chỉ đơn giản là không nghe thấy các kiểu âm thanh khác nhau và phải rèn luyện đôi tai của mình để nhận ra những khác biệt tinh tế trong âm thanh. Học sinh thường quan tâm nhiều hơn đến những gì để nói hơn là làm thế nào để thực sự nói điều đó. Những vấn đề này có thể được khắc phục bằng cách sử dụng một số bài tập phát âm, hoạt động và luyện tập.Source by Jason Geyser

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *